Forum

Условия За Използва...
 
Notifications
Clear all
Условия За Използване
Условия За Използване
Group: Registered
Joined: 2021-10-26
New Member

About Me

В цената не се включват разходите за транспорт и доставка. • По банков път на посочена от Доставчика банкова сметка - в срок до 2 (два) от подаването на Заявката за Услуга. 6. Продължителността на първата среща е до 1 (един) астрономически час, а на втората - до 2 (два) астрономически часа. „Услуга Съвети за обзавеждане на дома" - означава услугата „Съвети за обзавеждане на дома", предлагана от Доставчика, която включва: едно посещение в жилището на Потребителя за вземане на размери и заснемане на помещения; две срещи (първата до един час, а втората до два часа продължителност) с интериорен консултант в магазин ИКЕА в гр. „Услуга Онлайн Среща за Закупуване на Кухня" - означава заявяваната електронно услуга „Онлайн среща за закупуване на кухня", предлагана от Доставчика, която включва: провеждане на видео и/или аудио онлайн среща с консултант/сътрудник на Доставчика, изготвяне на проект за кухня и съдействие при закупуване на кухненско оборудване чрез Електронния магазин. „Заявка за Услуга"- означава заявката на Потребителя за изпълнение на Услуга Монтаж, Услуга Съвети за обзавеждане на дома или Услуга Онлайн Среща за Закупуване на Кухня. 2. Услугата Онлайн Среща за Закупуване на Кухня се предоставя с цел информираност за Потребителя и съдействие при закупуване на кухненско оборудване чрез Електронния магазин.

 

 

Разгледайте широката ни гама от продукти и поръчайте още сега вашата дамска блуза с безплатна доставка при поръчки над 100 лв. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна. Потребителят се съгласява с това обстоятелството и разбира, че ако желае да поръча отново наличните Стоки, то следва да направи повторна Поръчка за същите. В тези случаи Доставчикът възстановява на Потребителя в пълен размер сумите, които същият е заплатил на Доставчика за закупуване на Стоките (ако такива суми са били заплатени от Потребителя) от Поръчката. Доставчикът не носи каквато и да било отговорност, ако Потребителят не изпълни задължението си по предходното изречение. Потребителят дава съгласието си Доставчикът да прихване едностранно размера на дължимата неустойка от Цената на Стоката и да върне на Потребителя съответния остатък от Цената на Стоката. В случай че Потребителят промени мнението си и желае да се откаже от Услуга Съвети за обзавеждане на дома след приключване на първата среща с интериорния консултант на Доставчика, Цената на Услугата Съвети за обзавеждане на дома не се възстановява, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл.

 

 

2. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия. 9.1. Ако Потребител е избрал доставка/получаване на поръчаните Стоки в търговски обект на Доставчика на територията на Република България и откаже Поръчката след изтичане на срока по предходната т. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка. При възможност, направете поръчка по e-mail. Предоставянето на такъв телефонен номер от Потребителя би могло да улесни комуникацията в случаите на констатирани грешки/проблеми по предходното изречение, съответно това би могло да окаже влияние за по-бързото доставяне на поръчаната Стока в случаите на констатирани такива грешки/проблеми. Прекъсване на онлайн срещата с консултант/сътрудник на Доставчика по желание на Потребителя се счита за отказ от страна на последния за получаването на услугата, съответно договора от разстояние за услуга се счита за прекратен и страните по него се освобождават от задълженията си. Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, съответно лицето от което се получава Стоката съгласно т. За предоставянето на Услуги Потребителят заплаща Цената на Услугата съгласно условията и сроковете на Общите условия. При избран наложен платеж или Ваучер за подарък ИКЕА (използван без комбинация с друг метод за плащане) като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на e-mail-а по раздел III, т.

 

 

„Цена на Стоката" - означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. „Цена на Услуга Монтаж" - означава цената за Услуга Монтаж, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. „Цена на Услугата" - означава цената за Услуга Монтаж или Услуга Съвети за обзавеждане на дома, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. „Цена на Поръчката" - означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката. „Цена на Доставката" - означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност. „Работни дни" - означава всички дни, с изключение дните на официалните празници, съботите и неделите. 6. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки и Заявки за Услуги, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. • закрие и/или изтрие съответната информация и/или да откаже на Потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги и/или да заличи изцяло регистрацията на Потребителя и/или да прекрати договора с него без да дължи предизвестие.

 

 

 

 

Ако сте харесали това публикуване и бихте искали да получите допълнителни факти, отнасящи се до вечерни рокли евтини любезно, разгледайте нашата уеб страница.

Occupation

marketspodarky.news
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: